listopadu 2019 - listopadu 2019

JERONÝMOVY DNY 2019

místo konání: Praha
čas konání 10:00
adresa Senovážné nám. 23

Tradiční velké setkání tlumočníků a překladatelů pořádané JTP ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady EK, ÚTRL FF UK, ASKOT, KST ČR, ČKTZJ a Obcí překladatelů.

Blok Komory soudních tlumočníků bude jako vždy v sobotu, tj. 2. 11. v sále č. 16 od 10:00

Téma: Nová šance nebo nový problém - k aktuální situaci legislativy týkající se soudního překladatelství a tlumočnictví

Stáhnout: Program