listopadu 2020 - listopadu 2020

JERONÝMOVY DNY 2020 - blok KST ČR Nový zákon a vyhlášky - vyslechněte si ze záznamu

místo konání: ONLINE

Tradiční velké setkání tlumočníků a překladatelů pořádané JTP ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady EK, ÚTRL FF UK, ASKOT, KST ČR, ČKTZJ a Obcí překladatelů.

AKCE PROBĚHLA ONLINE

Nový zákon a vyhlášky - co nás čeká, co nás nemine od 1. ledna 2021

Záznam přednášky si můžete vyslechnout na YouTube 

Přednášel Mgr. Michal Chuchút, LLM., člen představenstva, advokát, soudní tlumočník

Seznámení se zákonem č. 354/2019 Sb., a prováděcími vyhláškami, včetně úhradové. Co se změní pro již jmenované soudní tlumočníky podle zákona č. 36/1967 Sb. Nová práva a povinnosti. Dohled Ministerstva spravedlnosti. Možnost vykonávat pouze profesi soudního tlumočníka anebo jen soudního překladatele a samozřejmě i obě. Nově náhrada za ztrátu času, včetně času stráveného na cestě. Povinnost pro všechny složit vstupní zkoušku a další.

Celkový program a informace najdete na stránkách spřízněné Jednoty tlumočníků a překladatelů