listopadu 2022 - listopadu 2022

JERONÝMOVY DNY 2022 - prezentace KST ČR 5. listopadu od 10:00 hod.

místo konání: Praha 1
čas konání 10:00
adresa Senovážné nám. 23

JERONÝMOVY DNY - tradiční velké setkání tlumočníků a překladatelů v Praze na Senovážném náměstí 23, pořádané především JTP ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise, ÚTRL FF UK, ASKOT, ČKTZJ, Odborovým svazem JTP, Obcí překladatelů a Komorou soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR

Blok Komory v sobotu 5. listopadu od 10:00 do 11:45 hod. v přízemí, sál č. 16:

PROGRAM KOMORY SOUDNÍCH TLUMOČNÍKŮ A SOUDNÍCH PŘEKLADATELŮ ČR, Mgr. Michal Chuchút, LL.M., předseda představenstva Komory, spolu s ostatními členy představenstva.

Co nového ve výkonu profese soudního tlumočníka a soudního překladatele. Spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti. Připravovaná novelizace úhradové vyhlášky. Seznat. Elektronická evidence úkonů. Elektronické překlady, datové schránky. Zkušenosti ze vstupních zkoušek. Co nového v Komoře. Nová vizualizace Komory. Pozvání na připravované akce. Prostor pro dotazy kolegů.

Akce jsou ZDARMA. Některé i online.

13.00–13.45

AKTUÁLNÍ STAV SOUDNĚ-TLUMOČNICKÉ AGENDY, PROFESIONALITA A VÝHLED DO BUDOUCNA

Mgr. Jan Benýšek, Odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

Zástupce Ministerstva spravedlnosti představí připravované legislativní změny v oblasti soudního překladu a tlumočení a vize budoucího rozvoje. Dotkne se nejpalčivějších problémů z pohledu orgánů, využívajících služby soudních tlumočníků a překladatelů a samostatně se zaměří na limity mlčenlivosti tlumočníka z pohledu platné právní úpravy.

Více informací a program ZDE