listopadu 2018 - listopadu 2018

JERONÝMOVY DNY - každoroční velké setkání tlumočníků a překladatelů - všechny akce zdarma

místo konání: Praha 1
adresa Senovážné nám. 23

Milí kolegové, zveme Vás na řadu zajímavých prezentací

pátek 2. 11. v sále č. 16 od 13:00 -  především zahraniční přednašející - úvod zástupci Generálního ředitelství pro překlady v Lucemburku - podrobný program na našem webu Akce jiných organizací - Podzimní Jeroným 2018

sobota 3. 11. od 10:00 až do večera ve více sálech  - viz program v příloze

10.00 - 11.45 [v sále 16] Program Komory soudních tlumočníků ČR:

- aktuality z oblasti soudního tlumočení a překladu

- Jan A. Bukowski, Odborový svaz soudních tlumočníků v Polsku

(Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce, www.zztp.pl ).

Autor nápadu založit tento odborový svaz, jehož je místopředsedou. Překladatel a tlumočník polského, chorvatského, srbského a bosenského jazyka. Překládá a tlumočí od roku 1995. Absolvoval Univerzitu v Záhřebu (Chorvatsko) na Katedře slavistiky. Od r. 2006 soudní tlumočník polského a českého jazyka, konferenční tlumočník.

- Andrzej Parecki, soudní tlumočník jazyka českého v PR, konferenční tlumočník jazyka českého, překladatel a tlumočník slovenštiny, pokladník ZZTP.

Stáhnout: Program Jeronýmovy dny sobota 3. 11. 2018