září 2020

JURIDIKUM Dvousemestrální doplňkové studium pro překladatele právních textů 2020-2021

místo konání: Praha 1
adresa Právnická fakulta UK

Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR pořádá již dvacátý čtvrtý běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva.

Část A (v jazyce českém) je otevřená všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.
Část B je srovnávací seminář právnického cizího jazyka. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.

Pro všechny uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem nebo překladatelem, kteří nemají právnické vzdělání, je absolvování části A kurzu povinné. Část B je povinná pouze pro jazyky zastoupené v nabídce.

Zahájení výuky: 18. září 2020              
12.00 (pro část A – české právnické minimum)       
15.00 (pro část B – všechny jazyky)

Závěrečná zkouška: 28. května 2021 (12.00, resp. 15.00)
Náhradní termín: pátek 25. června 2021 (vše v 10 hod.)

Podrobnosti a přihlašování přímo na oddělení Juridika PrF UK