února 2008 - května 2008

JURIDIKUM - Francouzská právnická terminologie zaměřená na problematiku trestního práva

Garantem kurzu francouzštiny, který pořádá JURIDIKUM, Ústav pro další vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je PhDr. Markéta Larišová. Výuka proběhla od 8. února do 29. května 2008, 3 hodiny t