února 2008 - května 2008

JURIDIKUM - Francouzská právnická terminologie zaměřená na vybrané otázky obchodního práva

Garantem kurzu francouzštiny, který pořádá JURIDIKUM, Ústav pro další vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je PhDr. Markéta Larišová. Výuka proběhla od 4. února do 26. května 2008, 3 hodiny týdně, vždy