ledna 2008 - ledna 2008

KONDIČNÍ KURZY TLUMOČENÍ: leden 2008

Pořádal Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s JTP

1) Polština
(min. 5 učastníků, max. 12)
 pátek 11. ledna 2008 - konsekutivní a simultánní tlumočení II<