března 2020

Kurz práce s CAT TRADOS pro začátečníky

místo konání: Praha 1
čas konání 9:00 - 16:00
adresa Hybernská 3

Kurz práce s nástojem CAT - SDL Trados Studio pro začínající uživatele

Školitel: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.

ZRUŠENO

Kurz především pro soudní překladatele se bude konat v počítačové učebně Ústavu translatologie, kde je software Trados Studio nainstalovaný. Není potřeba mít sebou vlastní počítač.

Kurz je omezen v počtu účastníků (max 14) a bude se konat pouze přihlásí-li se alespoň 10 účastníků.

Školitel je odborný asistent ÚTRL, je i překladatel a tlumočník, jehož pracovní jazyky jsou němčina a angličtina - několik let pracovat v Lucemburku na Generálním ředitelství pro překlady Evropské komise.

Je i konzultantem a lektorem v oblasti řízení kvality překladatelských služeb (QM) a počítačem podporovaného překladu (CAT).

Termín pro náhradníky - zájem pište na kstcr@kstcr.cz

Účastnický poplatek je 2.800 Kč, pro členy KST ČR 1.900 Kč pro členy JTP 2.300 Kč. Účastnický poplatek uhraďte prosím na účet KST ČR u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú. 2104417790/2700. Variabilní symbol Vám sdělí naše paní sekretářka. Přihlášení je závazné po úhradě poplatku.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a potvrzení o úhradě účastnického poplatku.

Stáhnout: Pozvánka a program