října 2020

Kurz práce s CAT TRADOS pro začátečníky

místo konání: Praha 1, Hybernská 3
čas konání 8:50 - 16:00
adresa ÚTRL

Kurz práce s nástojem CAT - SDL Trados Studio pro začínající uživatele

Školitel: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Kurz především pro soudní překladatele se bude konat v počítačové učebně Ústavu translatologie, kde je software Trados Studio nainstalovaný. Není potřeba mít sebou vlastní počítač.

Kurz je omezen v počtu účastníků (max 14) a bude se konat pouze přihlásí-li se alespoň 10 účastníků.

Školitel je odborný asistent ÚTRL, je i překladatel a tlumočník, jehož pracovní jazyky jsou němčina a angličtina - několik let pracovat v Lucemburku na Generálním ředitelství pro překlady Evropské komise.

Je i konzultantem a lektorem v oblasti řízení kvality překladatelských služeb (QM) a počítačem podporovaného překladu (CAT).

Tento termín již naplněn. Pokud chcete být náhradníkem pište na kstcr@kstcr.cz

 

Stáhnout: Pozvánka