dubna 2024

Mezinárodní justiční spolupráce

místo konání: online
čas konání 18:00 - 20:00

KST ČR pořádá další tematický webinář tentokrát zaměřený na mezinárodní justiční spolupráci, její postupy a úlohu tlumočníků a překladatelů v nich. Přednášet bude JUDr. Jaroslava Novotná, státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze, která má bohaté zkušenosti z oblasti mezinárodního práva a zahraničních misí. Byla například hlavní žalobkyní justiční a policejní mise Evropské unie v Kosovu (EULEX).

Účastnický poplatek: pro členy KST ČR 300,- Kč / 14,50 EUR, ostatní: 500,- Kč / 24,50 EUR, 


Pokyny k úhradě účastnického poplatku:
Poplatek v českých korunách uhraďte prosím na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v eurech ze zahraničí na účet IBAN CZ24 2700 0000 0005 2022 8017, BIC: BACXCZPP u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem při registraci. Jako specifický symbol uveďte: 700

 
Stáhnout: Pozvánka a potvrzení