března 2008 - prosince 1901

Návod na automatizované přihlášení na Akci KST ČR

1) Otevřete přihlášku kliknutím na odkaz „Přihláška" u semináře, kterého se chcete zúčastnit.

2) Vyplňte přihlášku.

3) Uložte vyplněnou přih