května 2016

Obecný seminář pro jmenované soudní tlumočníky

místo konání: Praha 1
adresa Senovážné nám. 23

Aktualizace ve výkonu profese, elektronický deník, vady tlumočnických úkonů, přerušení/ukončení činnosti, zánik činnosti, odměňování tlumočníka, zproštění mlčenlivosti, právo na součinnost orgánů/soudů, videotlumočení, prostor pro dotazy...

Praha 1, Senovážné nám. 23, místnost č. 16, 10.00 - 13.30 hod.

Přednášejí: Mgr. Luboš Dorfl, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, Mgr. Kateřina Pivoňková, vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze a Mgr. Jana Kabíčková, zástupce zabezpečeného webového portálu Interpetty pro videotlumočení

Účastnický poplatek je 400 Kč.
Členové KST ČR a soudní tlumočníci, kteří jsou členy JTP, mají vstup ZDARMA.
Registrace je povinná pro všechny účastníky. Přihlášku, potažmo úhradu zašlete nejpozději do 04.05.2016. Případný účastnický poplatek uhraďte na bankovní účet KST ČR č. 2104417790/2700. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte na vaši mailovou adresu po zaregistrování se.

Vzhledem k velkému zájmu o seminář, budou mít přednost kolegové, kteří se přihlásili v listopadu 2015 a pro nedostatečnou kapacitu sálu se nemohli zúčastnit. Dále upřednostníme kolegy, kteří ještě seminář neabsolvovali a poté, pokud zůstanou volná místa, rádi uvítáme ty, kteří si budou chtít probíraná témata zopakovat.

Bude-li zájem přetrvávat, na podzim 2016 zorganizujeme další seminář pro jmenované tlumočníky.

Stáhnout: Pozvánka a program