července 2018 - srpna 2018

Odborná angličtina - trestněprávní terminologie - tradiční letní intenzivní seminář ve spolupráci s Justiční akademií

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:30
adresa U Sýpek 3921/11

Pětidenní kurz pro překladatele právních textů jazyka ANGLICKÉHO zaměřený na trestně-právní terminologii

29. července – 3. srpna 2018 v budově C Justiční akademie, Kroměříž, U Sýpek 3921/11

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, právnička, odborná asistentka katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, lektorka právnické angličtiny České advokátní komory

 Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, právník, lektor katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, specializující se na právní překlad, a Masarykovy univerzity v Brně v rámci Kurzu právnického minima pro překladatele a tlumočníky, soudní tlumočník jazyka anglického a španělského

Podrobnosti v přiložené pozvánce

Stáhnout: Pozvánka a program