července 2024 - srpna 2024

ODBORNÁ ANGLIČTINA - VEŘEJNOPRÁVNÍ A TRESTNĚPRÁVNÍ TERMINOLOGIE - letní kurz v KROMĚŘÍŽI ve spolupráci s Justiční akademií

místo konání: Kroměříž

Pětidenní odborný terminologický seminář nejen pro překladatele právních textů a soudní tlumočníky/překladatele zaměřený na veřejnoprávní a trestněprávní terminologii - POUZE PREZENČNĚ
Tradiční letní intenzivní seminář realizovaný ve spolupráci s Justiční akademií. Účastníky semináře budou rovněž zástupci justice.
29. července - 2. srpna 2024 v prostorech Justiční akademie v Kroměříži. 

 

Předběžný program:

 • Veřejnoprávní terminologie
 • Trestněprávní terminologie
 • Vybrané hospodářské trestné činy; ochrana oznamovatelů
 • Přestupky vs. trestné činy; přestupková a trestní represe
 • Insolvence a související trestné činy
 • Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy, přestupkové řízení
 • Kybernetická kriminalita a její terminologie
 • Soudnictví ve věcech mládeže
 • Evropské trestní právo a mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech

K účasti na akci se vyžaduje registrace na webových stránkách KST ČR nejpozději do 21. července 2024.

Účastnický poplatek:

 • pro nečleny KST ČR: 
  • 7.500 Kč, resp. 360 EUR*) bez ubytování
  • 8.655 Kč, resp. 420 EUR*) s ubytováním v budově C
 • pro členy KST ČR:
  • 5.500 Kč bez ubytování
  • 6.655 Kč s ubytováním v budově C

 

Pokyny k úhradě účastnického poplatku:
Poplatek v českých korunách uhraďte prosím na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v eurech ze zahraničí na účet IBAN CZ24 2700 0000 0005 2022 8017, BIC: BACXCZPP u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem při registraci. Specifický symbol: 701

 

Pokyny k registraci:

Konečná uzávěrka registrací k účasti je 21. července 2024 ve 24.00 hodin. Přihláška se stává platnou až připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR. Druh účastnického poplatku (pro členy/nečleny) je nutno napsat a do poznámky při vyplňování registrace – přihlášení, a specifikovat „s ubytováním“/„bez ubytování“.

 

Ubytování:

UBYTOVÁNÍ V BUDOVĚ JUSTIČNÍ AKADEMIE VYČERPÁNO. Možnosti ubytování v Kroměříži (nabídka hotely a penziony) naleznete ve složce "Společné informace, ubytování,..."

 

Stravování:

Stravování bude dostupné v jídelně Justiční akademie - budova B nebo v domově mládeže (za budovou C). Ke stravování se přihlašujte prostřednictvím následujícího formuláře: https://forms.gle/mHL9a3C9x5Uc9z1V9 

Na základě Vaší objednávky Vám zašleme výslednou cenu s platebními údaji.

 

 
 
 
Stáhnout: Pozvánka a potvrzení Stáhnout: Společné informace, ubytování, doprovodný program Stáhnout: Informace o ubytování - pravidla zvýhodněného ubytování