července 2018 - srpna 2018

Odborná němčina - trestněprávní terminologie - tradiční letní intenzivní seminář ve spolupráci s Justiční akademií

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:30
adresa U Sýpek 3921/11

Pětidenní kurz pro překladatele právních textů jazyka NĚMECKÉHO zaměřený na trestně-právní terminologii

29. července – 3. srpna 2018 v budově C Justiční akademie, Kroměříž, U Sýpek 3921/11

Hlavní přednášející:

UNIV.-LEKTOR DR. DIETMAR KOLLER, trestní soudce Bezirksgericht Innere Stadt Wien, lektor Vídeňské univerzity, kde vyučuje právní překlad a tlumočení simultánní i konsekutivní, rakouský soudní tlumočník českého a německého jazyka

Další přednášející:

Mgr. Michal Chuchút, LL.M., advokát, absolvent PK UK a PF Universitat Passau v Německu, soudní tlumočník. Jako hostující euroadvokát poskytuje právní služby i na Slovensku.

Mag. Pavlina Böhmova-Lössl, rakouská soudní tlumočnice a překladatelka českého, německého a slovenského jazyka (Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscherin für die tschechische und slowakische Sprache Amtsdolmetscherin der Justizbetreuungsagentur)

Podrobnosti v přiložené pozvánce

Stáhnout: Pozvánka a program