července 2024 - srpna 2024

ODBORNÁ NĚMČINA - VEŘEJNOPRÁVNÍ A TRESTNĚPRÁVNÍ TERMINOLOGIE - letní kurz v KROMĚŘÍŽI ve spolupráci s Justiční akademií

místo konání: Kroměříž

Pětidenní odborný terminologický seminář nejen pro překladatele právních textů a soudní tlumočníky/překladatele zaměřený na veřejnoprávní a trestněprávní terminologii - POUZE PREZENČNĚ
Tradiční letní intenzivní seminář realizovaný ve spolupráci s Justiční akademií. Účastníky semináře budou rovněž zástupci justice.
29. července - 2. srpna 2024 v prostorech Justiční akademie v Kroměříži.

AKTUÁLNĚ: S potěšením oznamujeme, že lektorský tým rozšíří zkušená přednášející Mgr. Magda STEHNOVÁ - překladatelka německého jazyka, interní překladatelka poradenské firmy Rödl & Partner, externí lektorka jazykových kurzů Komory daňových poradců a auditorů, vyučující Doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky právních textů na PF UK v Praze, autorka Odborného slovníku pro účetnictví, výkazy a DPH česko-německý a německo-český a spoluautorka výkladového slovníku rozdílů mezi českým a německým účetnictvím nakladatelství DATEV.

 

Program:

• Veřejnoprávní terminologie
• Trestněprávní terminologie
• Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky, zneužití informace a postavení v obchodním styku, veřejné zakázky, ochrana oznamovatele
• Přestupky a trestné činy – srovnání přestupkové a trestní represe
• Trestní a občanské řízení – srovnání; trestní oznámení a zahájení trestního stíhání
• Insolvence, úpadek a související trestné činy
• Evropská unie a evropské trestní právo; mezinárodní justiční spolupráce

K účasti na akci se vyžaduje registrace na webových stránkách KST ČR nejpozději do 21. července 2024.

Účastnický poplatek:

  • pro nečleny KST ČR: 
    • 7.500 Kč, resp. 360 EUR*) bez ubytování
    • 8.655 Kč, resp. 420 EUR*) s ubytováním v budově C
  • pro členy KST ČR:
    • 5.500 Kč bez ubytování
    • 6.655 Kč s ubytováním v budově C

 

Pokyny k úhradě účastnického poplatku:
Poplatek v českých korunách uhraďte prosím na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v eurech ze zahraničí na účet IBAN CZ24 2700 0000 0005 2022 8017, BIC: BACXCZPP u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem při registraci. Specifický symbol: 702

 

Pokyny k registraci:

Konečná uzávěrka registrací k účasti je 21. července 2024 ve 24.00 hodin. Přihláška se stává platnou až připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR. Druh účastnického poplatku (pro členy/nečleny) je nutno napsat a do poznámky při vyplňování registrace – přihlášení, a specifikovat „s ubytováním“/„bez ubytování“.

 

Ubytování:

Ubytování v budově Justiční akademie je možné v omezeném počtu 40 pokojů v budově C, ul. U Sýpek 3921/11. Dvoulůžkové pokoje jsou hotelového typu se samostatným sociálním zařízením. Ubytování je zajištěno již od neděle 28. července 2024 od 14.00 hod. K ubytování v budově C se přihlašujte prostřednictvím následujícího formuláře:

https://forms.gle/ssR671zo6V4a7Tbx6 

 

Stravování:

Stravování bude dostupné v jídelně Justiční akademie - budova B nebo v domově mládeže (za budovou C). Ke stravování se přihlašujte prostřednictvím následujícího formuláře: https://forms.gle/mHL9a3C9x5Uc9z1V9 

Na základě Vaší objednávky Vám zašleme výslednou cenu s platebními údaji.

 

Stáhnout: Společné informace, ubytování, doprovodný program Stáhnout: Pozvánka a potvrzení