října 2014 - října 2014

pátek 3. října 2014 - Obecný seminář pro soudní tlumočníky

nostrifikace (překlady dokladů o vzdělání, tlumočení nostrifikačních zkoušek)
zástupci Magistrátu hl. města Prahy
Stáhnout: Pozvánka Stáhnout: Přihláška