července 2021 - července 2021

Pětidenní ANGLICKÁ občanskoprávní terminologie

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:30

Tradiční letní partnerská akce s Justiční akademií - letos zaměřena na občanskoprávní, resp. obchodní termonologii

VŠECHNY JAZYKOVÉ SEMINÁŘE SE KONAJÍ

UBYTOVÁNÍ V BUDOVÁCH JUSTIČNÍ AKADEMIE VYČERPÁNO

V Kroměříži je široká nabídka ubytování v penzionech, hotelech apod.

http://www.kromeriz.eu/ubytovani/9-Ubytovn.html

Např. Penzion Na Jízdárně, Penzion Malý Val, hotel a hostel U Zlatého kohouta a mnoho dalších

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, právnička, odborná asistentka katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, lektorka právnické angličtiny České advokátní komory

1) Rodinné právo (základní instituty, rozvod a vypořádání SJM, péče o dítě)
2) Plná moc (typy plné moci, pověření advokáta)
3) dědické právo a dědění (základní terminologie, poslední vůle a další pořízení pro případ smrti) 
4) Pracovní právo (opakování)
5) Smlouva o obchodním zastoupení (postavení obchodních zástupců)...

Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, Ph.D., právník, lektor katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, specializující se na právní překlad, a Masarykovy univerzity v Brně v rámci Kurzu právnického minima pro překladatele a tlumočníky, soudní tlumočník jazyka anglického a španělského

1) Dokumenty typu deed

2) Terminologie svěřenských fondů

3) Smlouva o výkonu funkce

4) Jazyk anglických rozsudků

 

Stáhnout: Pozvánka