července 2020 - července 2020

Pětidenní ANGLICKÁ právní terminologie - především trestně-právní

místo konání: Kroměříž
adresa Justiční akademie

Tradiční letní intenzivní seminář pořádaný ve spolupráci s Justiční akademií

Přednášející:
plk. Mgr. Oldřich Bárta, Generální ředitelství cel
Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D., odborná asistentka katedry jazyků PF UK
kpt. Mgr. Catherina Van den Brinková Štifterová, Generální ředitelství cel - Celní protidrogová jednotka, člen INTERCOPS, soudní tlumočnice                              
kpt. Valerie Fibichová, překladatelka a tlumočnice Kriminalistického ústavu, soudní tlumočnice
Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, právník, lektor katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, soudní tlumočník

UBYTOVACÍ KAPACITA NA BUDOVĚ C VYČERPÁNA - zbývá pár pokojů na budově D

(prosím pečlivě si přečtěte instrukce) Každý bude mít samostatný pokoj.

Pokud máte zájem se stravovat v sousedním Domově mládeže, nutno do 15. 7. 2020 zaslat vyplněnou připojenou přihlášku ke stravování na email Komory: kstcr@kstcr.cz

Stáhnout: Pozvánka a program Stáhnout: Přihláška ke stravování v DM