července 2022 - července 2022

Pětidenní ANGLICKÁ trestněprávní terminologie

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:30
adresa JA

 

Tradiční letní partnerská akce s Justiční akademií nejen pro překladatele a tlumočníky

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, právnička, odborná asistentka katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, lektorka právnické angličtiny České advokátní komory

Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, Ph.D., právník, lektor katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, specializující se na právní překlad, a Masarykovy univerzity v Brně v rámci Kurzu právnického minima pro překladatele a tlumočníky, soudní tlumočník a soudní překladatel jazyka anglického a španělského

MUDr. Matěj Uvíra, soudní lékař z Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava

Připravovaný program v pozvánce

Stáhnout: Pozvanka a informace Stáhnout: Jídelníček výdejny JA na B