července 2021 - července 2021

Pětidenní FRANCOUZSKÁ občanskoprávní terminologie

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:30

Tradiční letní partnerská akce s Justiční akademií - letos zaměřena na občanskoprávní, resp. obchodní terminologii

VŠECHNY JAZYKOVÉ SEMINÁŘE SE KONAJÍ

UBYTOVÁNÍ V BUDOVÁCH JUSTIČNÍ AKADEMIE VYČERPÁNO

V Kroměříži je široká nabídka ubytování v penzionech, hotelech apod.

http://www.kromeriz.eu/ubytovani/9-Ubytovn.html

Např. Penzion Na Jízdárně, Penzion Malý Val, hotel a hostel U Zlatého kohouta a mnoho dalších

Přednášející:

Mgr. KLARA MORTIER, vyučující na UNIVERSITÉ de Compiègne, soudní překladatelka - Odvolací soud v Amiens

doc. PhDr. TOMAÁŠ DUBĚDA, Ph.D., vyučující Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

PONDĚLÍ

Tomáš Duběda: Pracovní právo (se zaměřením na české pracovněprávní texty a jejich překlad do francouzštiny).

Klára Mortier: Pracovní právo (legislativa ve Francii, typy pracovních smluv a s tím spojená terminologie)

ÚTERÝ

Tomáš Duběda: Smluvní právo (typy smluv; příklady smluvních ustanovení; rozsudek ve věci nesplnění smluvního závazku) – francouzské i české texty a jejich překlad do druhého jazyka.

Klára Mortier: Smluvní právo (francouzská terminologie smluvního práva – fáze uzavírání smluv, smluvní odpovědnost, ochrana spotřebitele)

STŘEDA

Tomáš Duběda: Insolvenční právo (hlavní pojmy francouzského a českého insolvenčního práva, průběh soudní likvidace).

Klára Mortier: Firemní právo (typy společností a jejich základní charakteristiky, fungování a s tím spojená terminologie)

ČTVRTEK

Tomáš Duběda: Překlad českých právních termínů bez francouzského funkčního protějšku (občanské a obchodní právo); výsledky terminologické ankety provedené mezi soudními překladateli; právní faux amis a další často zaměňované výrazy

Klára Mortier: Občanské právo procesní (francouzský občanský soudní řád, fáze a účastníci občanského procesu, typy soudních rozhodnutí)

PÁTEK

Klára Mortier: Rodinné právo (uzavírání manželství a jiných svazků, rozvody a jejich důsledky)

 

Stáhnout: Pozvánka