července 2023 - července 2023

Pětidenní seminář právnické angličtiny

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:20

Tradiční letní partnerská akce s Justiční akademií

Občanskoprávní (obchodní) terminologie

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, právnička, odborná asistentka katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, lektorka právnické angličtiny České advokátní komory

Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, Ph.D., právník, lektor katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, specializující se na právní překlad, a Masarykovy univerzity v Brně v rámci Kurzu právnického minima pro překladatele a tlumočníky, soudní tlumočník a soudní překladatel jazyka anglického a španělského

Program připravujeme