července 2023 - července 2023

Pětidenní seminář právnické francouzštiny

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:20

Možnost ubytování v budovách JA vyčerpána. UBYTOVÁNÍ SI MUSÍTE ZAŘÍDIT SAMI.

V Kroměříži je řada penzionů, hotelů, hostelů apod.

Tradiční letní partnerská akce s Justiční akademií

Občanskoprávní (obchodní) terminologie

Přednášející:

Mgr. KLARA MORTIER, vyučující na UNIVERSITÉ de Compiègne, soudní překladatelka - Odvolací soud v Amiens

doc. PhDr. TOMÁŠ DUBĚDA, Ph.D., LL.M., vyučující Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

externí vyučující Doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky na PF UK v Praze

Připravovaná témata:

Klára Mortier:

Rodinné právo: manželství, PACS (Pacte civil de solidarité - forma registrovaného partnerství ve Francii, umožňující společné vlastnictví, společné zdanění a daňově zvýhodněné dědické řízení), concubinage (soužití nesezdaných/druh/družka), rozvod manželství, péče o děti, náhradní mateřství, osvojení apod.

Tomáš Duběda:

OSVČ, úprava podnikatelské činnosti ve Francii a v ČR
Smluvní právo a smluvní odpovědnost ve Francii a v ČR
Mezinárodní právo soukromé, mezinárodní rozhodčí řízení 

 

Stáhnout: Pozvanka - informace