července 2023 - července 2023

Pětidenní seminář právnické němčiny

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:20

Tradiční letní partnerská akce s Justiční akademií

Občanskoprávní (obchodní) terminologie

Přednášející:

Mgr. Kateřina Coufalová, lektorka Katedry jazyků právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dlouholetá soudní tlumočnice s praxí v renomované advokátní firmě

Mgr. Michal Chuchút, LL.M., advokát, soudní tlumočník a překladatel, externí vyučující na UJEP

Program připravujeme