července 2023 - července 2023

Pětidenní seminář právnické němčiny

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:20

Možnost ubytování v budovách JA vyčerpána. UBYTOVÁNÍ SI MUSÍTE ZAŘÍDIT SAMI.

V Kroměříži je řada penzionů, hotelů, hostelů apod.

Tradiční letní partnerská akce s Justiční akademií

Občanskoprávní (obchodní) terminologie

„Letem světem Zivilprozessrechtem“

Přednášející:

Mgr. Kateřina Coufalováodborná asistentka Katedry jazyků právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dlouholetá soudní tlumočnice s praxí v renomované advokátní firmě (bude přednášet v pondělí, úterý   ve středu)

Mgr. Michal Chuchút, LL.M., advokát, soudní tlumočník a překladatel, externí vyučující na UJEP (bude přednášet ve čtvrtek a v pátek)

Orientační program:

Německý (Spolkové republiky Německo) civilní proces ve srovnání s českým:

  • příslušnost soudů,
  • systém soudnictví,
  • průběh civilního řízení (podání žaloby, specifické instituty německého civilního procesu, druhy žalob, žalobní petit, rozhodnutí, usnesení, rozsudky (druhy rozsudků), vykonávací řízení, exekuce…
  • překládané procesní písemnosti budou založeny na otázkách občanského práva hmotného, které spolu budou věcně souviset (rodinné právo (manželství, rodičovská odpovědnost, opatrovnictví, svéprávnost atp.), závazkové právo (smlouvy, nároky, dluhy, závazky), dědické řízení a jiná hmotněprávní témata. 
  • práce s autentickými texty
  • terminologický workshop

 

Stáhnout: Pozvánka