října 2017

Podzimní kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem

místo konání: Praha 1
adresa Senovážné nám. 23

Komora soudních tlumočníků ČR pořádá v sobotu 14. října 2017

JEDNODENNÍ KURZ PRO UCHAZEČE O JMENOVÁNÍ SOUDNÍM TLUMOČNÍKEM,

který krajské soudy vyžadují pro udělení jmenování. Veškeré předepsané předpoklady pro udělení jmenování budou podrobně probírány v rámci kurzu.


Přednášejí:
Mgr. Luboš Dörfl, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, autor komentáře k zákonu č. 36/1967 Sb.
Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D., vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze
Mgr. Jana Klokočková, soudní tlumočnice francouzštiny a rumunštiny, členka představenstva KST ČR

Cena:  1.750 Kč (650 Kč pro členy KST ČR, 950 Kč pro členy JTP a pro studenty – nutno doložit)

Uchazeči obdrží výukové materiály. Je vhodné, aby se předem seznámili se zněním zákona č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 37/1967 Sb., v platném znění. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování. Oběd a drobné občerstvení pro účastníky je zajištěno a zahrnuto v ceně kurzu. Případné dotazy adresujte na kstcr@kstcr.cz

Zaregistrujte se on-line pomocí tlačítka vpravo nahoře.

Registrace byla prodloužena.

Stáhnout: Pozvánka a program