února 2010 - března 2010

Praktický seminář pro jmenované soudní tlumočníky a daňový seminář

Náležitosti překladů a tlumočení v praxi, sjednocení formální stránky překladů, účtování odměny tlumočníka v běžných i specifických případech a právní aspekty problematických situací při výkonu tlumočnické činnost

Stáhnout: Pozvánka Stáhnout: Přihláška