září 2020

PRÁVNÍ MINIMUM pro překladatele a tlumočníky 2020 - 2021

místo konání: Brno
adresa Právnická fakulta MU

Právnická fakulta MU v Brně pořádá ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR kurz právního minima pro budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii.

Jednosemestrální kurz probíhá v češtině a je ukončen závěrečným testem. Pro všechny uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem nebo soudním překladatelem, kteří nemají právnické vzdělání, je absolvování tohoto kurzu povinné.

Kurzu se skládá z 8 přednáškových pátků v celkovém rozsahu 80 vyučovacích hodin:
dopolední přednáška 9.00 - 12.45 hod.
odpolední přednáška 13.45 - 17.30 hod.

Termíny jednotlivých přednáškových dnů budou doplněny později.
Závěrečný test proběhne v lednu 2021.

Podrobnosti a přihlašování přímo v Centru dalšího vzdělávání PrF MU