ledna 2009 - května 2009

Právnická italština - zahájení 15. května 2009

PF UK v Praze, JURIDIKUM, organizuje další kurz právnické italštiny pod vedením PhDr. Jany Tomaščínové, a to formou 4 seminářů po 4 vyučovacích hodinách, které se budou konat vždy v pátek od 10 hodin. Kurz bude zahájen 15. května a ukonč