ledna 2009 - května 2009

Právnická ruština na PF UK v Praze

JURIDIKUM - Ústav pro další vzdělávání právníků Právnické fakulty

Univerzity Karlovy v Praze, nám. Curieových 7, Praha l

pořádá kurz Právnická ruština - trestní právo

Garant kurzu: