března 2011 - března 2011

Projekt "Zdokonalení počítačové gramotnosti překladatelů a tlumočníků

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím zlepšení schopností práce s počítačem, zejména ve vztahu k tlumočnické a překladatelské profesi, zvýšit konkurenceschopnost překladatelů a tlumočníků na trhu práce. Projekt reaguje na potřebu ze