března 2011 - dubna 2011

Projekt "Zdokonalení počítačové gramotnosti překladatelů a tlumočníků

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím zlepšení schopností práce s počítačem, zvýšit konkurenceschopnost překladatelů a tlumočníků. Projekt reaguje na potřebu zefektivnit, zdokonalit a zrychlit práci překladatelů a tlumočníků př

Stáhnout: Info o projektu