května 2017

První seminář bulharštiny zejména pro soudní tlumočníky za přítomnosti bulharského velvyslance

místo konání: Praha 1
adresa Senovážné nám. 23

Komora soudních tlumočníků ČR pořádá v sobotu 20. května 2017 na Senovážném nám. 23, Praha 1, budova D, zasedací místnost č. 201, II. patro,

První seminář BULHARŠTINY zejména pro soudní tlumočníky

Přednášejí:
Dana Římanová, odborná asistentka na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty ZČU v Plzni a na katedře společenských věd Stavební fakulty ČVUT v Praze, bývalá ředitelka odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky (2009 - 2013)
Galja Dimitrova, vedoucí konzulárního oddělení Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze

Témata semináře: územně správní uspořádání BR a ČR, uspořádání soudů, porovnání tzv. systému soudní mapy v BR a ČR, porovnání struktury Policie v BR a ČR, právní předpisy, které stanovují pravidla pro přepis jmen z bulharštiny do češtiny a naopak, náležitosti soudně ověřeného překladu (doložka, razítko, jak a co s čím svazovat)

Plný účastnický poplatek 1200 Kč
Pro členy JTP a studenty  800 Kč
Pro členy KST ČR jen 600 Kč

V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Ve stejný den a na stejné adrese spřízněná JTP pořádá akci MLADÝ JERONÝM 2017 nejen pro mladé tlumočníky a překladatele. Vstup je volný a jste srdečně zváni.

Registrace vpravo nahoře.
Případné dotazy adresujte na kstcr@kstcr.cz
Program a další potřebné informace naleznete v přiložené pozvánce ke stažení

Stáhnout: Pozvánka a program