února 2024

Relativní majetková práva

místo konání: online
čas konání 18:00 - 20:00

KST ČR pořádá další z tematických webinářů, tentokrát na téma relativních majetkových práv. 

Obsah:

  • závazkové vztahy obecně
  • uzavírání smluv
  • darování a koupě
  • další

Program:

18.00-19.30 hod. přednáška
19.30-20.00 hod. prostor pro dotazy a diskusi

Pokyny k registraci:

Přihlaste se prosím co nejdříve prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.kstcr.cz v sekci „Nejbližší akce KST ČR“ po rozkliknutí názvu akce Relativní majetková práva – webinář v češtině s právní tematikou. Konečná uzávěrka registrací je v pondělí, 19. 02. 2024 ve 24.00 hodin. Přihláška se stává platnou až připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR.

Pokyny k úhradě účastnického poplatku:
Platební údaje: Poplatek v českých korunách uhraďte, prosím, na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem spolu s potvrzením registrace. Vždy také uvádějte specifický symbol: 694

Stáhnout: Pozvánka a potvrzení