ledna 2024

Rodinné právo – vybrané aspekty

místo konání: online
čas konání 18:00-20:00

KST ČR pořádá další z řady tematických webinářů, který se tentokrát zaměří na otázky rodinného práva.

Obsah:

  • předběžné opatření
  • domácí násilí
  • opatrovnictví
  • otcovství
  • výživné
  • další otázky

Přednášející: JUDr. Eva Bučková, soudkyně na OS Zlín

Účastnický poplatek: 500,- Kč / 24,50 EUR, pro členy KST ČR jen 300,- Kč / 14,50 EUR,

Přihlášky:
K účasti na akci se vyžaduje registrace na webových stránkách KST ČR nejpozději do 15. 01. 2024.

Platební údaje: Poplatek v českých korunách uhraďte, prosím, na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem spolu s potvrzením registrace. Vždy také uvádějte specifický symbol: 693

 
Stáhnout: Pozvánka a potvrzení