listopadu 2016

Rusko-český terminologický seminář + ukrajinština (NEKONÁ SE)

místo konání: Praha 1
čas konání 09.30 - 16.30
adresa Senovážné nám. 23

Seminář je z kapacitních důvodů zrušen. Nový termín chystáme v příštím roce.

Sobota 26. listopadu 2016 od 9.30 do 16.30 hod., Praha, Senovážné nám. 23, místnost 201, budova D  

Program semináře:

09.30 – 09.50

Registrace účastníků

09.55 – 10.00

Zahájení semináře – zástupce KST ČR   

10.00 – 13.00

 

 

Mgr. Olena a Oksana Rizak, advokátky, přednášející na PF UK   

Vybrané pojmy obecné části trestního práva hmotného
Vybrané skutkové podstaty ze zvláštní části trestního zákoníku

Vybrané pojmy trestního práva procesního v přípravném řízení, odklon v trestním řízení, problematické pojmy trestního práva procesního v řízení před soudem

 

13.00 – 14.00

Přestávka na oběd

14.00 – 16.00

Ruská a ukrajinská odborná terminologie, Mgr. Oksana a Olena Rizak   

 

16.00 – 16.30  

Diskuze a vydávání osvědčení účastníkům terminologického semináře   

Účastnický poplatek pro členy KST ČR, členy JTP je 800,- Kč; pro nečleny 1.600,- Kč. Uhraďte jej prosím na účet KST ČR u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú. 2104417790/2700, jako variabilní symbol uveďte číslo, které Vám přijde emailem po zaregistrování prostřednictvím automatizovaného přihlašovacího systému na webových stránkách www.kstcr.cz, v sekci „Akce KST ČR“. Podmínkou pro slevu na účastnickém poplatku je, aby měli členové KST ČR uhrazený členský příspěvek na rok 2016 (2000,- Kč), jinak se na ně vztahuje platba plného účastnického poplatku beze slevy, tj. 1600,- Kč. Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 21. 11. 2016. Registrace a úhrada po tomto termínu je možná pouze po předchozí dohodě. Při platbě v hotovosti je příplatek 100 Kč.

Roman Hujer a Ilona Šprcová, organizátoři semináře, členové představenstva KST ČR®