října 2005

Seminář o úskalích českého jazyka

V sobotu 15. října 2005 se konal seminář O úskalích českého jazyka. Přednášela PhDr. Anna Černá z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a seminář byl zaměřen především na interpunkci.