listopadu 2023 - prosince 2023

Soudní jednání ve Vídni

místo konání: Vídeň

KST ČR Vás srdečně zve na seminář na téma Soudní jednání ve Vídni:

 • Handelsgericht Wien – obchodní jednání
 • Landesgericht für Strafsachen Wien – trestní jednání

 

Program:

 • 30. 11. 2023
     cca. 11.00 hod. odjezd z Břeclavi do Vídně
     od 13.00 hod. úvodní slovo a účast na soudních jednáních na HG v malých skupinách
     od cca. 17.00 hod. punč na vídeňských vánočních trzích
     cca. 19.30 hod. odjezd do Břeclavi
 • 01. 12. 2023
     cca. 06.40 hod. odjezd z Břeclavi do Vídně
     od 08.30 hod. účast na soudních jednáních na LG für Strafsachen Wien
     cca. 12.30 hod. odjezd do Břeclavi

Účastnický poplatek:  1.450,- Kč / 60 EUR, pro členy KST ČR jen 950,- Kč / 39 EUR.

Poplatek v českých korunách uhraďte, prosím, na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem spolu s potvrzením registrace. Vždy také uvádějte specifický symbol: 692

Přihlášky: K účasti na akci se vyžaduje registrace na webových stránkách KST ČR nejpozději do 22. 11. 2023.

 
Stáhnout: Přihláška