února 2008 - prosince 1901

Tisková konference ČESKÉ KOMORY TLUMOČNÍKŮ ZNAKOVÉHO JAZYKA

13. února 2008 se ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy konala pod záštitou radního hlavního města Prahy Jiřího Janečka tisková konference České komory znakového jazyka, uspořádaná při příležitosti křtu materiálů