února 2023

Valná hromada Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR

místo konání: Praha
čas konání 13:00
adresa Senovážné nám. 23

Řádná valná hromada Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR se koná v sále č. 16 v přízemí. Registrace bude zahájena od 12:30. V reálném čase bude akce přenášena online prostřednictvím platformy Zoom.

 

Tato valná hromada je volební, konají se na ní tedy volby do statutárních orgánů Komory, tj. představenstva a dozorčí rady. Volit do orgánů Komory však budou moci pouze ti, kdo budou přítomni osobně nebo kteří budou zastoupeni osobně přítomným zmocněncem - jiným členem Komory.

 

Všichni členové jsou srdečně zváni.