června 2024

Vybrané sexuálně motivované trestné činy

místo konání: online
čas konání 18:00 - 20:00

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR pořádá další z tematických webinářů tentokrát zaměřený na sexuálně motivované trestné činy.

Obsah:

  • trestný čin znásilnění,
  • pohlavní zneužití,
  • sexuální nátlak,
  • vysvětlení znaků skutkové podstaty,
  • specifika dané problematiky
  • a mnoho dalšího

Přednášející: Mgr. Barbora Kvášová, státní zástupkyně, MSZ Praha

Účastnický poplatek: pro členy KST ČR jen 300,- Kč / 14,50 EUR, ostatní 500,- Kč / 24,50 EUR

Přihlášky: K účasti na akci se vyžaduje registrace na webových stránkách KST ČR nejpozději do 10. 6. 2024.

Pokyny k registraci: Konečná uzávěrka registrací je v pondělí, 10. 6. 2024 ve 24.00 hodin. Přihláška se stává platnou až připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR.

Pokyny k úhradě účastnického poplatku:
Poplatek v českých korunách uhraďte prosím na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v eurech ze zahraničí na účet IBAN CZ24 2700 0000 0005 2022 8017, BIC: BACXCZPP u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem při registraci. Specifický symbol: 705

Pokyny k online připojení:
Ve středu, 12. 6. 2024 dopoledne bude přihlášeným účastníkům zaslán e-mailem odkaz na připojení.
Pro bezproblémovou účast doporučujeme mít ve Vašem zařízení nainstalovanou aplikaci Zoom.

 

 
Stáhnout: Pozvánka a potvrzení