května 2024

Webinář Domácí násilí

místo konání: online
čas konání 18:00 - 20:00

KST ČR pořádá další z řady tematických webinářů, tentokrát zaměřený na tematiku domácího násilí.

Obsah:

  • definice domácího násilí,
  • znaky domácího násilí,
  • ochrana před domácím násilím,
  • právní úprava,
  • a další ...

Přednášející: Mgr. Barbora Kvášová, státní zástupkyně, MSZ Praha

Pokyny k registraci:
Přihlaste se prosím co nejdříve prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.kstcr.cz v sekci „Nejbližší akce KST ČR“ po rozkliknutí názvu akce Domácí násilí – webinář v češtině s právní tematikou. Konečná uzávěrka registrací je v pondělí, 13. 5. 2024 ve 24.00 hodin. Přihláška se stává platnou až připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR.

Účastnický poplatek: 500,- Kč / 24,50 EUR, pro členy KST ČR jen 300,- Kč / 14,50 EUR

Pokyny k úhradě účastnického poplatku:
Poplatek v českých korunách uhraďte prosím na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v eurech ze zahraničí na účet IBAN CZ24 2700 0000 0005 2022 8017, BIC: BACXCZPP u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem při registraci. Specifický symbol: 704

 
Stáhnout: Potvrzení a pozvánka