října 2023

Webinář Právo spotřebitele

místo konání: online
čas konání 18.00 - 20.00

KST ČR pořádá oblíbený tematický webinář, tentokrát zaměřený na právo spotřebitele.

Obsah:

  • ochrana spotřebitele
  • spotřebitelské smlouvy
  • práva spotřebitele
  • ochrana spotřebitele v rámci EU

 

Přednášející: Anna Lukešová

 

Místo: online přes platformu Zoom

Účastnický poplatek: 500,- Kč / 24,50 EUR, pro členy KST ČR jen 300,- Kč / 14,50 EUR,

 

Platební údaje: Poplatek v českých korunách uhraďte, prosím, na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem spolu s potvrzením registrace. Vždy také uvádějte specifický symbol: 682

Pro pohodlnější zadání platby můžete využít QR kód (vždy však doplňte svůj variabilní symbol):

 

Přihlášky:
K účasti na akci se vyžaduje registrace na webových stránkách KST ČR nejpozději do 9. 10. 2023.
Pokyny k registraci a úhradě poplatku a bližší informace o programu jsou uvedeny na další straně.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

 
Stáhnout: Pozvánka a potvrzení