října 2006 - října 2006

XI. česko-německý terminologický seminář

Ve dnech 12. - 15. října 2006 se konal již XI. česko-německý terminologický seminář pro soudní tlumočníky a překladatele jazyka českého a německého.