dubna 2015

XII. rusko-český terminologický seminář

místo konání: Praha 1
čas konání 9.30-17.00
adresa Hybernská 18

XII. TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ RUŠTINY

sobota 25. dubna 2015 od 9.30 do 17.00 hod., Praha 1, Hybernská 18 (přednáškový sál Justiční akademie)

Program semináře:

8.30 – 09.30

Registrace účastníků

09.30

Zahájení semináře – zástupci KST ČR

09.35 – 13.00

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Dědické právo a náhrada škody. Vybrané kapitoly ZOK.

Mgr. et Mgr. Oksana a Olena Rizak, advokátky  

13.00 – 14.00

Přestávka na oběd

   

14.00 – 16.30  

NOSTRIFIKACE: Notářsky ověřené překlady v oblasti školství. Několik komentářů k problematice na příkladě česko-ruského materiálu.

Ing. Veronika Novoselova

16.30 – 17.00

Diskuze  

17.00

Vydávání osvědčení účastníkům  

Účastnický poplatek pro členy KST ČR je 600,- Kč, pro členy JTP a studenty vysokých škol 900,- Kč a pro nečleny 1.200,- Kč.

Účastnický poplatek uhraďte, prosím, na účet KST ČR u UniCredit Bank Czech Republic, a. s.,    č. ú. 2104417790/2700, jako variabilní symbol uveďte číslo, které Vám přijde emailem po zaregistrování prostřednictvím automatického přihlašovacího systému na webových stránkách www.kstcr.cz po rozkliknutí příslušného semináře v sekci „Akce KST ČR“.

Podmínkou pro slevu na účastnickém poplatku je, aby měli členové KST ČR uhrazený členský příspěvek na rok 2015 (2000 Kč), jinak se na ně vztahuje platba plného účastnického poplatku beze slevy, tj. 1200 Kč. Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 21.4.2015.

Registrace a úhrada po tomto termínu je možná pouze po předchozí dohodě.

Při platbě v hotovosti je vybírán příplatek 100 Kč.

Roman Hujer a Ilona Šprcová, organizátoři semináře, členové představenstva KST ČR®