června 2017

XiV. česko-ruský terminologický seminář - nostrifikace, zákon o pobytu cizinců a on-line testy žadatelů o řidičský průkaz

místo konání: Praha 1
čas konání 10-00
adresa Praha 1, Senovážné nám. 23, zasedací místnost č. 16

Vše o nostrifikacích dokladů o vysokoškolském vzdělání (zákon o VŠ, proces uznání), zástupce MŠMT ČR, Mgr. Sládková,

česko-ruská terminologie, JUDr. D. Kashitsyn, advokát, PhDr. G. Petrova PhD., studijní odd., ÚJOP, Univ. Karlova, a další zástupci jazykových škol, malá burza práce pro začínající překladatele a tlumočníky 

Zákon o pobytu pro cizince, druhy pobytů a víz, výslechy, zástupce OAMP MV ČR,

česko-ruská terminologie, Mgr. Oksana Rizak, lektorky PF UK v Praze, časté chyby v tlumočení   

Anoncování podzimního semináře, prof. Y. Galinskaya, CSc., občanské právo, JUDr. E. Kurilova, PhD., právnické osoby, Ing. Daler Abdurakhmanov, o tádžické kultuře 

On-line testy pro žadatele o řidičský průkaz (skupina B, tzv. profesák) + testy pro vůdce malého plavidla, říční a námořní, plachetnice 

česko-ruská terminiologie, Mgr. R. Hujer, soudní tlumočník

Na oběd - pravý tádžický plov s čajem, v ceně kurzovného

Stáhnout: Program semináře