dubna 2016 - dubna 2016

XVII. česko-anglický terminologický seminář

místo konání: Olomouc
adresa Jeremenkova 36, Olomouc

Téma: Správní právo procesní (správní řízení a soudní řízení správní) s důrazem na stavební právo

Řízení před správními orgány. Řízení ve správním soudnictví (vč. kasačních stížností). Stavební právo; územní rozhodování, stavební řád.

Přednášející: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., a JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., soudce NSS

V případě, že chcete zajistit námi dohodnuté výhodné ubytování v hotelu Clarion, do poznámky při přihlašování specifikujte (napište jedno/dvoulůžkový, s kým, kolik nocí apod.)

nebo napište nepožaduji ubytování

Stáhnout: Pozvánka