listopadu 2017 - listopadu 2017

XXII. česko-německý terminologický seminář

místo konání: Hluboká nad Vltavou

KST ČR pořádá ve dnech 1. až 5. listopadu 2017 v Parkhotelu***** v Hluboké nad Vltavou, Masarykova 602, další z populárních česko-německých seminářů.

Témata:
Právo hospodářské soutěže
Veřejné zakázky
Veřejné právo stavební + soukromé právo stavební

Přednášející:
JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M,
advokátka
PhDr. Milena Horálková, Právnická fakulta UK, Katedra jazyků
Mgr. Magda Stehnová, překladatelka
Tobias Endrich, právník
Dr. Martin Paus, Lektor DAAD, právník

Seminář se uskuteční s laskavou finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Výše účastnického poplatku zůstává stejná jako v loňském roce: 2 750 Kč pro členy KST ČR a členy organizací, které jsou členy FIT (např. JTP, BDÜ, ÖVGD) a studenty ÚTRL a 3 750 Kč pro nečleny těchto organizací.

Zaregistrujte se vpravo nahoře nejpozději do 20. října 2017.
Do poznámky v přihlášce prosím uveďte zda a jaké ubytování objednáváte.

Podrobnosti a program ke stažení zde:

Stáhnout: Pozvánka a program