března 2017

XXIII. členská schůze (dříve valná hromada) Komory soudních tlumočníků ČR

místo konání: Praha 1
adresa Senovážné nám. 23

Představenstvo Komory soudních tlumočníků ČR svolává XXIII. členskou schůzi Komory soudních tlumočníků ČR, která se uskuteční v sobotu 4. března 2017 po daňovém semináři od 13.00 hod.
Budeme volit nové představenstvo. Kandidáti jsou vítáni.
Pozvánku a program, vzor plné moci a formulář kandidátky naleznete v sekci pro členy v kategorii č. 10 "Valné hromady".