února 2019

XXV. členská schůze Komory

místo konání: Praha
čas konání 13:00
adresa Senovážné nám. 23

Představenstvo KST ČR svolává XXV. členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu dne 23. února 2019 od 13.00 hod. (po daňovém semináři) na adrese sídla Komory, Senovážné nám. 23, Praha 1, zasedací místnost č. 16.

Letošní členská schůze je volební, a tak Vás zároveň vyzýváme, pokud máte zájem, abyste kandidovali do orgánů Komory, a tím se aktivně podíleli na její činnosti.
Pozvánku, vzor plné moci a kandidátky zájemců o činnost v představenstvu nebo kontrolní komisi KST ČR naleznete v členské sekci, kategorie č. 10 (Členské schůze [valné hromady]).

Čekáme vás v hojném počtu!